Som proceskonsulent arbejder jeg med udviklings- og forandringsprocesser ud fra en anerkendende og involverende tilgang. Det inspirerer og driver mig at skabe udvikling og vækst blandt andre. Gennem meningsfulde og målrettede processer får både medarbejdere og organisationer adgang til det optimale udbytte af deres ressourcer. Ved at skifte perspektiv opstår nye muligheder – det handler om at udfolde hele jeres vækstlag!

Kontakt mig

Udvalgte kompetencer og arbejdsområder: 

 • Fokus på, hvordan virksomheden strategisk kan arbejde med Køn og Ledelse – baseret på den nyeste forskning og viden samt virksomhedens behov
 • Gennemførelse af kulturanalyser, der bl.a. kortlægger organisationens praksisser og processer eksempelvis i forhold til rekruttering, ansættelse og udnævnelse – hvem søger og hvem ansættes/udpeges?
  • Undersøgelse af medarbejdertrivsel
  • Gennemgang af politikker og deres konsekvenser/betydning
 • Strategisk kompetenceudvikling  på ledelsesniveau – kortlægning af niveauet i dag og hvad der skal styrkes for at kunne lede virksomheden optimalt under fremtidens arbejds- og markedsvilkår
 • Synliggørelse af hele talentmassen
 • Design, igangsætning og facilitering af processer – iværksættes typisk i forlængelse af kulturanalyse og kortlægning
 • Implementering af optimerede processer
 • Evaluering og opfølgning på fremtidige processer (etablere en kultur, der løbende holder fokus på, at virksomhedens processer på alle niveauer er optimale)
 • Udvikle talentprogrammer i samarbejde med virksomheden – dette sikrer en stærk talentmasse og fødekæden

Metoder:

 • Interview – (fokusgruppe interview, strukturerede og semistrukturerede m.v.) – går i dybden med den konkrete problemstilling
 • Spørgeskemaundersøgelse/Surveys – giver et generelt billede af problemstillingen

Pris: Da det er vigtigt for mig, at mine ydelser er individuelle og tilpasset den enkelte person eller virksomhed, bedes du kontakte mig for et uforpligtende tilbud.