Coaching og sparring tænder projektørerne, løsner kreativiteten og omsætter tanker til handling. Du styrker din selvindsigt, får afklaring og overblik.

Det er vigtigt for mig, at skabe tillidsfulde rammer for mine coachingsessioner/forløb, da det giver det bedste fundament for at skabe indsigt, udvikling og handlingsmuligheder for den enkelte. Det gør jeg ved at møde mine kunder i øjenhøjde og agere troværdigt og anerkendende.

Kontakt mig

Speciale:

  • Karrierecoaching af kvindelige mellemledere, der ønsker at styrke deres karrieremuligheder
  • Sparring med og coaching af kvindelige topledere, der ønsker at videreudvikle sig
  • Facilitering af forandrings- og innovationsprocesser, som en del af coachingforløbet og arbejdsprocessen med Køn og Ledelse.

Som certificeret organisationscoach (act2learn) har jeg kompetencerne til at:

  • støtte individuelle organisationsmedlemmer, grupper og teams i at få nye tanke- og handlemuligheder
  • bryde mønstre og skabe begivenheder, der kan være med til at forvandle en uløselig konflikt til en innovativ mulighed
  • designe, facilitere og styre coachingsamtaler og coachingprocesser – alt efter formål, målgruppe, opgave og situation
  • håndtere individuel og organisatorisk træghed, usikkerhed og modstand mod forandring

Teoretisk fundament:

  • socialkonstruktivismen
  • systemisk narrativ tænkning
  • Appreciative Inquiry

Pris: Da det er vigtigt for mig, at mine ydelser er individuelle og tilpasset den enkelte person eller virksomhed, bedes du kontakte mig for et uforpligtende tilbud.