PROFESSIONEL ORGANISATIONSUDVIKING

MARKANT tager afsæt i jeres konkrete behov og situation, når vi igangsætter processer og udarbejder strategier. Ved at opstille nye perspektiver, øger vi virksomhedens muligheder for, at det samlede talentpotentiale udfoldes optimalt.

3D render and Photo Compose Gear and GraphJeres udbytte:

 • Ressourceoptimering
 • Styrket produktivitet og effektivitet
 • Øget innovation og forbedret konkurrenceevne
 • Styrket beslutningsgrundlag
 • Øget bundlinje
 • Større medarbejdertrivsel

Et typisk forløb

Mange virksomheder har både værktøjerne og viljen til at arbejde med Køn og Ledelse, herunder at styrke kvinders andel af topledelsespositioner. Men på et marked præget af konstant forandring og udvikling, kan det være vanskeligt at finde de nødvendige ressourcer til at arbejde strategisk med målsætninger på området og ikke mindst at få dem implementeret. At gå fra vilje til handling og få omsat de gode intentioner til praksis.

MARKANT ved hvorledes virksomhederne kan anvende værktøjerne og omsætte disse til strategier/ handlingsplaner, der effektivt skaber resultater i praksis.

Kontakt mig

Et skræddersyet udviklingsforløb tilpasset jeres konkrete behov kunne se således ud:

 1. Afdækning af jeres konkrete behov og den ønskede målsætning i tæt dialog med relevante nøglepersoner og/eller virksomhedsledelsen
 2. Design af strategi/handleplaner
 3. Kulturanalyse, eks. gennem semistrukturede interviews, fokusgruppeinterviews og/eller surveys
 4. Med udgangspunkt i analysens resultater igangsættes og faciliteres processer, der skal bringe virksomheden mod det ønskede resultat
 5. Implementering af strategierne i jeres overordnede HR-strategi
 6. Strategierne omsættes til resultater gennem et kontinuerligt fokus og en vedvarende opfølgning
 7. Evaluering af resultaterne efter en periode, hvor evt. nye ønsker identificeres

Det er essentielt, at virksomheden opretholder fokus og ikke falder tilbage til tidligere rutiner. MARKANT medvirker til at bevare fokus, enten ved selv at fungere som sparringspartner og tovholder i en periode, alternativt ved at uddanne nøglemedarbejdere i virksomheden, der kan sikre opfølgningen.