More to come – er igang med opdatering!

Læs mere om hvordan diversiteten styrker innovationskraften her og hvorledes kvinder i topledelsen styrker forretningsgrundlaget her

Kvinder i ledelse er guld værd

Undersøgelse af professor Nina Smith konkluderer, at virksomheder med kvinder i ledelsen har bedre økonomi end virksomheder, der ikke har kvinder i deres ledelse.
Den 24. februar 2005 præsenterede ligestillingsminister Eva Kjer Hansen en ny analyse, der viser, at virksomheder, der har kvinder i ledelsen, klarer sig signifikant bedre end deres mandsdominerede konkurrenter.

Det er konklusionen i rapporten “Til gavn for bundlinjen – Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders bundlinjen?” som professor Nina Smith, Nationaløkonomisk Institut på Handelshøjskolen i Århus, har udarbejdet for ligestillingsministeren.

Rapporten er udarbejdet som en del af indsatsen for at få flere kvinder i ledelse.

“Det er helt nye tal, vi her præsenteres for – baseret på et unikt datamateriale. Som minister for ligestilling er jeg mere end tilfreds med, at vi nu har dokumentation for, at det økonomisk kan betale sig at ansætte kvindelige ledere. Også i kroner og øre. Jeg håber, at både kvinder og erhvervslivet vil lade sig inspirere af det nye input. Det vil være en gevinst for begge parter – og for ligestillingen,” siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Fra 1993 til 2001 er antallet af kvinder i ledelserne omtrent fordoblet. Den udvikling gavner danske virksomheders økonomiske resultater, for virksomheder med kvinder på direktionsgangen og i ledelsen har en signifikant bedre bundlinje.

En dansk virksomhed med en kvinde som administrerende direktør har i gennemsnit en bruttoavance på 38 %, hvorimod en virksomhed ledet af en mand ligger på 34 %. En virksomhed med kvinder i topledelsen derimod ligger generelt 7 % -point over bruttoavancen hos en konkurrent uden kvindeligt islæt.

Også resultatet efter skat i forhold til egenkapitalen forbedres af kvindelige ledere.

En væsentlig del af undersøgelsen har koncentreret sig om kausalitet. Man kunne forestille sig, at virksomheder, der klarer sig godt, har en tendens til at ansætte flere kvinder, også på ledelsesniveau. Konklusionen er, at det ikke er tilfældet. Der er ifølge analysen den sammenhæng, at kvindelige ledere har en direkte positiv effekt på bundlinjen.

Stadig stor lønforskel mellem mænd og kvinder i den finansielle sektor

Selvom den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder i den finansielle sektor gennem de seneste fire år er faldet med 3,6 procentpoint, udgør den stadig 8,4%  – og udjævningen går iflg. Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby, stadig alt for langsomt. Lønforskellen svarer til, at kvinderne tjener 4.500 kroner mindre om måneden end deres mandlige kolleger i samme jobfunktion. Læs hele artiklen og se mere om undersøgelsen her.

Samtidig viser statistikkerne, at des højere lønniveauet er i en given arbejdsfunktion, des større lønforskel er der mellem mænd og kvinder i samme job. Ser man på ledelsesniveau er der hele 16,07% lønforskel blandt kvindelige og mandelige ledere i samme jobfunktion.

“I de 10 arbejdsfunktioner med flest ansatte (60 procent af lønmodtagerne i finanssektoren) spænder lønforskellen fra 1,4 pct. til 17,3 pct. – alle i mændenes favør. For eksempel tjener kvinder, der arbejder inden for generel rådgivning af privatkunderådgivning fem procentpoint mindre end deres mandlige kollegaer, trods det faktum, at der er 5.438 kvinder, der arbejder med området mod 3.310 mænd. Mens lønforskellen mellem mænd og kvinder, der arbejder med general rådgivning af erhvervskunder er på ni procent, hvor der overvejende er mandlige ansatte” (Kilde Finansforbundet).

 

Vi får ligestilling om 81 år

Artiklen er opstået på baggrund af netop offentliggjort rapport (Gender Gap Report), der bl.a. viser at Danmark ligger på en 72. plads (ud af 142 lande) når det drejer sig om kvinder på indflydelsesrige poster. Iflg. World Economic Forum, der står bag rapporten, vil der ikke være fuldstændig lige vilkår mellem kønnene før år 2095!!:

Rapporten måler bl.a. på helbred, uddannelse, politisk indflydelse og Danmark indtager samlet set en flot 5. plads (men ligger dog lavere end vore naboer i Norden). Drejer det sig om ledelsesposter ligger vi som nævnt ovenfor på en 72. plads….

Se den samlede rapport her

“Kun de økonomier der har fuld adgang til al deres talentmasse, vil fortsat kunne trives” Klaus Schwab, grundlægger af World Economic Forum