Usynlige barrierer bremser kvinderne

I det seneste nummer af Magasinet Finans (Finansforbundets medlemsblad) bringes et tema om de fordomme og usynlige barrierer, der stadig eksisterer i mange virksomheder, når talen falder på kvinder og topledelse.  Jeg bidrager med mine betragtninger i artiklen, da det er et tema, der ligger mig meget på sinde. Artiklen skaber et konstruktivt fokus på de eksisterende udfordringer, der er på området. Kvinderne er i høj grad repræsenteret på de nederste og mellemste ledelsesniveauer og jeg håber artiklen kan medvirke til, at de mange gode tiltag, der er iværksat flere steder, ligeledes vil manifestere sig i flere kvinder på de tungeste og mest indflydelsesrige poster i dansk erhvervsliv.

Det er der nemlig – som flere undersøgelser også viser – sund fornuft i. Ikke alene ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, men fordi det ganske enkelt skaber værdi både for den enkelte og for virksomheden på flere niveauer.

Kvindelige ledere om medier: I fokuserer på familieliv frem for resultater

Når kvindelige ledere interviewes mere på work-life-balance end det er tilfældet med mandlige ledere – læs artiklen her