Med MARKANT vil jeg være den foretrukne sparringspartner og rådgiver for de økonomisk rådgivende virksomheder, der ønsker at arbejde visionært og seriøst med indsatser på Køn og Ledelsesområdet. Derudover vil jeg være den foretrukne rådgiver og sparringspartner for de kvinder, der ønsker at løfte deres karriere til et højere niveau alternativt styrke deres karriere indenfor branchen.

Ved at være refleksiv i forhold til egen og andres praksis vil jeg medvirke til, at arbejdet med Køn og Ledelse til stadighed er udviklende, sjovt og berigende både for mine kunder, mine samarbejdspartnere og mig selv.

Overordnet set er visionen, at der efter MARKANTs involvering i en organisation opstår en optimal balance i medarbejder- og kompetencesammensætningen i ledelser, udvalg og bestyrelser.