Troværdighed og kvalitet

  • Min faglige ballast og akademiske baggrund sikrer et solidt fundament for at skabe et samarbejde, der baserer sig på professionalisme og kvalitet. Jeg vægter, at der er en klar sammenhæng mellem holdning og handling – dette sikrer et autentisk udgangspunkt. Vi gør som vi siger og siger som vi gør.

Nysgerrighed og passion

  • Jeg er nysgerrig og åben overfor nye indsigter, fordi det skaber muligheder for udvikling – at skabe udvikling og vækst er min passion og drivkraften i MARKANT.

Dynamik og empati

  • Når jeg løser opgaver sker dette i tæt dialog og samarbejde med den enkelte kunde – jeg udviser stort engagement og er imødekommende overfor mine kunder og deres behov. Jeg arbejder ud fra en anerkendende og involverende tilgang, der sikrer konstruktiv dialog og rådgivning.

Humor og glæde

  • Det skal være sjovt at gå på arbejde, derfor tilsætter jeg gerne et twist af humor, når jeg arbejder. Det er min erfaring, at det får processerne til at glide lettere og styrker arbejdsglæden undervejs.