Det er MARKANTS formål at sikre, at såvel organisationens som medarbejdernes potentiale udfoldes optimalt og herigennem styrke kvinders andel i topledelser og bestyrelser i økonomisk rådgivende virksomheder.

Jeg ønsker at sætte nye standarder på området Køn og Ledelse. Gennem rådgivning og procesforløb bidrager jeg til, at virksomhederne overholder gældende lovkrav. Samtidig sørger jeg for, at lovkravet ikke bliver et irritationsmoment, men omsættes til handlinger, der giver resultater på virksomhedens bundlinje og styrker medarbejdernes trivsel. Derudover rådgiver og sparrer jeg med de kvinder, der ønsker at løfte deres karriere til et højere niveau.