07 - denblaafotograf - Markant 2014MARKANT henvender sig primært til økonomisk rådgivende virksomheder, der ønsker at arbejde seriøst og visionært med diversitet i topledelse og til kvinder, der ønsker at styrke deres karriere i branchen. 

BAGGRUND

Mit navn er Marianne Vagn Pedersen og jeg stiftede MARKANT i 2014. Baggrunden for at stifte virksomheden er en stor interesse for at arbejde med ledelsesudvikling, ressourceoptimering og forandringsprocessermed særligt fokus på Diversitet i (top-)ledelse.

Som Sociolog med speciale i Køn og Ledelse har jeg beskæftiget mig med området gennem en årrække både ud fra en akademisk og praksisnær vinkel. Dette har – i kombination med 25 års ansættelse i den finansielle sektor i ind- og udland som både leder og rådgiver – givet mig et solidt indblik i og erfaring med menneskelige, strukturelle og strategiske forhold. Jeg kender derfor til de udfordringer, der kan være på arbejdspladsniveau.  Samtidig sikrer min akademiske baggrund, at jeg har kompetencerne til at analysere og evaluere processer og praksisser i organisationer. Som certificeret Organisationscoach fra UCN act2learn har jeg et stort indblik i coachingen og dens mange facetter. Det betyder, at jeg har et solidt fundament for at kunne rådgive, coache og sparre med de kvinder, der ønsker at styrke deres karriere.

ET STORT VÆKSTPOTENTIALE

Jeg har specialiseret mig i Køn og Ledelse, da der efter min opfattelse ligger et stort uudnyttet vækstpotentiale her, hvilket understøttes af flere undersøgelser. Det er vigtigt for mig at komme i kontakt med personer, virksomheder og organisationer, der kan se relevansen i at prioritere Køn og Ledelse som et indsatsområde på lige fod med eksempelvis stress og arbejdsmiljø.

Jeg har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til den nyeste forskning og viden på området, fordi det er vigtigt for mig vedvarende at kunne levere rådgivning og ydelser på højeste niveau. På denne måde sikrer jeg samtidig et godt fundament for at skabe udvikling og vækst hos mine kunder. At jeg er tilknyttet forskningsgruppen ORCA på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet og derudover underviser på UCN Finansuddannelserne i fagene Kulturforståelse, Forretningsforståelse samt Kommunikation & Samarbejde understøtter dette.

Velkommen til MARKANT og en bred palette af ydelser, der styrker virksomhedernes forretningsmæssige grundlag og medarbejdernes trivsel.