Kvinder møder usynlige barrierer

I det seneste nummer af Magasinet Finans (Finansforbundets medlemsblad) bringes et tema om de fordomme og usynlige barrierer, der stadig eksisterer i mange virksomheder, når talen falder på kvinder og topledelse.  Jeg bidrager med mine betragtninger i artiklen, da det er et tema, der ligger mig meget på sinde. Artiklen skaber et konstruktivt fokus på de eksisterende udfordringer, der er på området. Kvinderne er i høj grad repræsenteret på de nederste og mellemste ledelsesniveauer og jeg håber artiklen kan medvirke til, at de mange gode tiltag, der er iværksat flere steder, ligeledes vil manifestere sig i flere kvinder på de tungeste og mest indflydelsesrige poster i dansk erhvervsliv.

Det er der nemlig – som flere undersøgelser også viser – sund fornuft i. Ikke alene ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, men fordi det ganske enkelt skaber værdi både for den enkelte og for virksomheden på flere niveauer.